A-Enrich 20

Simpanan & Pelaburan

Tempoh Perlindungan

SEHINGGA UMUR 75 TAHUN

Umur Penyertaan

14 HARI - UMUR 55 TAHUN

MENGENAI PRODUK INI

Adakah anda ingin melindungi diri anda daripada ketidakpastian kehidupan sambil, pada masa yang sama, menambah kekayaan anda?

A-Enrich20 adalah pelan simpanan yang memberi anda bayaran tunai dijamin dan menambah perlindungan insurans anda.

APA YANG DISEDIAKANNYA?

Clock

TEMPOH BAYARAN PREMIUM TERHAD

Anda hanya perlu membayar untuk pelan ini melepasi tempoh 20 tahun bagi menikmati perlindungan sehingga usia 75 tahun.

Angel Face

FAEDAH KEMATIAN MENINGKAT

Pelan ini menyediakan pembayaran sekaligus kepada keluarga anda jika anda meninggal duinia. Jumlah perlindungan anda bertambah setiap tahun bermula dari tahun kelapan polisi. 

Growth

NIKMATI DIVIDEN POTENSI

Selepas tahun kelima polisi, anda layak untuk menerima sebarang dividen tahunan yang diisytiharkan. Anda juga boleh menerima dividen terminal apabila polisi anda tamat

Protection-icon.png

BAYARAN TUNAI DIJAMIN

Anda akan merima bayaran tunai tahunan dijamin dari tahun kelima polisi anda sehingga pelan tersebut berakhir. 

Heart & Hands

JUMLAH MENINGKAT DAN FAEDAH HILANG UPAYA MENYELURUH DAN KEKAL

Anda akan menerima bayaran sekali gus jika anda hilang upaya meyeluruh dan kekal (HUMK). Jumlah perlindungan anda bertambah setiap tahun bermula dari tahun kelapan polisi.

Money

FAEDAH TEMPOH MATANG

Apabila pelan anda tamat, anda akan menerima 120% daripada jumlah perlindungan  pelan ini termasuk sebarang bayaran tunai dijamin dan dividen yang terkumpul. Ini akan dibayar kepada anda dalam bentuk bayaran sekaligus.