A-Enrich Wealth

Simpanan & Pelaburan

Tempoh Perlindungan

TEMPOH 20 TAHUN

Tempoh Perlindungan

TEMPOH 20 TAHUN

Umur Penyertaan

14 HARI - UMUR 65 TAHUN

Umur Penyertaan

14 HARI - UMUR 65 TAHUN

MENGENAI PRODUK INI

Mencari penyelesaian kewangan yang membantu anda merealisasikan matlamat anda, sama ada membeli sebuah rumah baru, tabung pendidikan anak-anak anda, pelan persaraan anda atau menambahkan kekayaan anda?

A-Enrich Wealth adalah pelan simpanan bayaran jangka pendek yang menyediakan kedua-dua elemen simpanan dan pelaburan dalam satu pelan. Anda juga boleh memaksimumkan pulangan pelaburan anda melalui pilihan tokok tetap atau tokok ad hoc di dalam pelan ini.

MENGENAI PRODUK INI

Mencari penyelesaian kewangan yang membantu anda merealisasikan matlamat anda, sama ada membeli sebuah rumah baru, tabung pendidikan anak-anak anda, pelan persaraan anda atau menambahkan kekayaan anda?

A-Enrich Wealth adalah pelan simpanan bayaran jangka pendek yang menyediakan kedua-dua elemen simpanan dan pelaburan dalam satu pelan. Anda juga boleh memaksimumkan pulangan pelaburan anda melalui pilihan tokok tetap atau tokok ad hoc di dalam pelan ini.

APA YANG DISEDIAKANNYA?

Round Clock

TEMPOH PEMBAYARAN PREMIUM JANGKA PENDEK

Menikmati perlindungan dan manfaat polisi selama 20 tahun hanya dengan pembayaran premium untuk 10 tahun.

Growth

PENDORONG PELABURAN

Setiap 2 tahun, Pendorong Pelaburan akan diperuntukkan ke dalam polisi anda untuk meningkatkan nilai akaun anda.

 

Akhir Tahun Polisi      Pendorong Pelaburan                                         sebagai % Premium 

 

         2, 4, 6                               10%

      8, 10, 12                               20%

     14, 16, 18                               30%

Stock Market

MANFAAT KEMATANGAN

Pada tarikh kematangan, anda akan menerima 500% daripada Premium Tahunan terjamin dan mana-mana nilai akaun.

Protection-icon.png

MELINDUNGI MASA DEPAN ORANG-ORANG TERSAYANG

Membayar 200% daripada amaun perlindungan bersama dengan nilai akaun jika anda meninggal dunia atau menghidapi hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK).

 

Membayar 300% daripada amaun perlindungan bersama dengan nilai akaun jika anda meninggal dunia atau menghidapi hilang upaya meyeluruh dan kekal (HUMK) akibat kemalangan.

Money

PENDORONG SIMPANAN

Anda akan diberi ganjaran dengan tambahan 40% daripada Premium Tahunan yang akan dibayar semasa kematangan polisi jika:

- Premium pelan asas telah dibayar tepat pada masanya; dan

- Pengeluaran separa daripada nilai akaun (kecuali nilai akaun daripada premium tokok tetap dan premium tokok ad hoc) tidak pernah dilakukan; dan

- Pinjaman polisi daripada nilai tunai tidak pernah dilakukan.

Credit Card

PILIHAN TOP-UP

Anda boleh menyimpan lebih banyak dengan melakukan premium tokok ad hoc pada bila-bila masa atau memilih premium tokok tetap yang akan berkuat kuasa dari tahun polisi ke-11 dan seterusnya.